Tag: ยาคุมฉุกเฉินกินยังไง

ยาคุมฉุกเฉิน กินยังไง

ยาคุมฉุกเฉิน กินยังไง รู้ไว้ก่อนกิน ปลอดภัยกว่า

ยาคุมฉุกเฉิน สาวๆหลายคนก็คงเคยได้ยินมาบ้าง และรู้ว่าต้องกินหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ต้องการให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ไม่ว่าจะในกรณีของคู่สามีภรรยา คู่ที่ยังไม่ได้แต่งงาน

Read More »

บทความล่าสุด..