Tag: ฟ้าทะลายโจร

วิธีการการกินฟ้าทะลายโจร กินอย่างไร

ฟ้าทะลายโจร กินอย่างไร รู้ไว้ก่อนกินร่วมกับยาตัวอื่น ๆ

ฟ้าทะลายโจร เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับโรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ แต่เราจะรู้ไหมว่าการกินฟ้าทะลายโจรนั้นมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

Read More »

บทความล่าสุด..